Com funciona?

Les piscines municipals d'Olvan i Cal Rosal obre les seves portes el dilluns 20 de juny, i la temporada s’allargarà fins el diumenge 28 d'Agost, en horari d’11h a 14h i de 15h a 20h.

Aquesta temporada d’estiu tornarem a gaudir del 100% de l’aforament, amb franges horàries, amb abonaments de temporada i tota la normalitat possible.

Preus entrades i abonaments

Els preus de les entrades seran els següents:

PREUS

INFANTILS

(de 6 a 15 anys)

ADULTS

(de 16 a 65 anys)

ENTRADES

1,70 €

3,70 €

ABONAMENT 15 DIES

20,00 €

30,00 €

ABONAMENT 30

DIES

32,00 €

37,00 €

ABONAMENT

TEMPORADA

37,00 €

47,00 €

 

Tarifes reduïdes

Entrada gratuïta:

  • Per infants de 0 a 5 anys.
  • Per a majors de 65 anys (caldrà acreditar-ho).
  • Per les persones amb disminució física o psíquica (caldrà acreditar-ho).

Tarifa reduïda:

  • 15% per les persones amb família nombrosa (caldrà acreditar-ho).

Reserva Prèvia (Compra online)

En el moment de fer la reserva s’haurà de fer el pagament de la o les entrades amb targeta a través de la passarel·la de pagament.

Si es dona el cas que la instal·lació no pot obrir (per motius sanitaris, meteorològics, etc) es procedirà a retornar els diners de les entrades adquirides per aquell dia.

 

Normativa de règim intern de la instal·lació:

És obligatori:

Dutxar-se abans del bany.

Seguir les indicacions del personal tècnic i dels/les socorristes.

Respectar les normes de seguretat de les instal·lacions.

Respectar la resta de persones usuàries.

Fer ús de les papereres.

Respectar els espais que es destinin a cursets de natació o a activitats dirigides, així com els carrers destinats a jocs i a bany públic.

Que els nens que no saben nedar duguin un dispositiu (armilla, bombolleta, etc.), adaptat a cada edat, que afavoreixi la flotabilitat i que els mantingui el cap fora de l'aigua.

Dutxar-se abans d'entrar a la piscina, si s'ha pres el sol o s'ha fet exercici intensament.

No es permet:

L'entrada als menors de 14 anys si no van acompanyats d'una persona adulta.

Fumar ni menjar en tot el recinte de la instal·lació, exceptuant les zones destinades expressament a aquest fi.

L'entrada d'animals, excepte en casos especials, com els gossos pigall.

La utilització d'aparells sonors o musicals que puguin destorbar en els espais d'ús comunitari.

Entrar a la instal·lació amb gandules o cadires.

Introduir objectes de vidre, o de qualsevol altre material esmicolable, a la zona de platja.

Entrar a la zona de bany amb roba o calçat de carrer, excepte les visites puntuals autoritzades per la persona responsable de la instal·lació.

Utilitzar cap tipus de material (pilotes, objectes inflables, etc.) que pugui suposar un risc o una molèstia per a les persones usuàries.

Córrer ni donar empentes. A la vora de la piscina s'ha de circular caminant.

Els jocs perillosos dins de l'aigua, com ara enfonsar una altra persona.

Es recomana:

Que, si voleu tirar-vos de cap, comproveu que la profunditat és suficient i que no hi ha elements o persones contra els quals pugueu xocar.

L'ús de sabatilles de bany.

Que, si voleu prendre el sol, ho feu moderadament i entreu a l'aigua progressivament.

En cas que hi hagi carrils per a nedar, fer-ho sempre per la dreta.

No travessar els carrils, ja que es pot interrompre l'activitat d'altres persones usuàries.

Que els infants estiguin controlats en tot moment per una persona adulta i dins del seu camp de visió, quan es trobin dins de l'aigua o a l'entorn de la piscina.

No deixar que les nenes i els nens més petits juguin prop dels vasos no apropiats per a elles i ells.

Esperar un mínim de dues hores abans de banyar-se, després d'un àpat.

No entrar de cop a l'aigua en banyar-se per primera vegada, després de menjar, d'haver pres molta estona el sol o d'haver fet un exercici físic intens.

Vestidors

La instal·lació no es responsabilitzarà en cap cas dels objectes dipositats als vestidors.

És obligatori deixar els vestidors en bones condicions per als usuaris posteriors.

Es recomana utilitzar sabatilles de bany i eixugar-se bé després de la dutxa, un cop acabada la sessió de bany, per evitar infeccions.